• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Εργασίες

Εργασίες 2020-2021

Εικαστικές Τέχνες

 

 

 

Εργασίες 2018-19

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

 

 

                                                                    Εργασίες μαθητών της Στ΄ τάξης

                                                            1. Γνωριμία με τα φράγματα της Κύπρου

                                                               

                                                                    Εργασίες μαθητών  της Ε΄ τάξης

                                                            1." Ένας Κύπριος της Φιλικής Εταρείας"-

                                                                               Χρυσόστομος Νικολάου Ε1΄

                                                                                

                                                                               

Εργασίες 2017 - 2018

Εργασίες 2016 - 2017

Εργασίες 2015 - 2016